Sommersavn og en ønskehistorie

Ville se
om sommeren
var like vakker
uten deg
så jeg gikk frimodig ut i
den lysegrønne dagen
som var full av småfugler,
grashopper og blåvinger
men det tok ikke lang tid
før jeg forsto at
jeg savna deg
i solskinn og i skygge

 

 

 

Fortell meg
en historie
hvor vi er gode
mot hverandre
syng meg
en nattsang
til trøst
si meg hvordan
jeg kan røre deg
før det er for seint