Heller dette

Men heller dette

 

Et annet lys

skinner grønt

mellom løvtrærne

barken er kjølig

og henda kalde

men heller dette

enn drømmer

om kjærlighet