Skyggeskrift

Jeg skriver
skyggen min
på hvitt papir
holder det
tynne arket
opp mot lyset