Andre verdener, ildansikter og fine navn

Ikke i denne verdenen heller

Jeg drømte 
at jeg levde
i en annen tid
et annet land
Jeg hadde
en filosofs øyne og ører
munnen og tunga til en poet
hendene til en bonde
beina til en pilegrim
Men jeg visste ikke
hva jeg gjorde
i denne verdenen heller
Jeg så skumringas kvinner og menn
gå inn i flammenes og skyggenes hule
rakk aldri å følge dem

Ildansikt

Lys fra hvitvarme sotpartikler
lyd av lysbiller som tar fyr
i flammene fra bålet
hvor jeg brenner tornekvister
Ser hennes ansikt
glødende hud
ulmende øyne
smilet er dansende gnister
svir seg inn i sinnet

Det fineste navnet

"Lampydae"
eller lysbiller
er kanskje ikke
et så imponerende artsnavn
som "Pyrophorus luminosa"
også kalt ildfluer
Men Sankthansormen
den eneste norske lysbillearten
har kanskje det fineste egennavnet
Også blant disse krypa
leder hunnene hannene
lyser for dem i mørket