Ei nedskrevet i bøker

Hun er kvinne

merket av månen

hennes magi

er ei nedskrevet i bøker

Hun er uten nåde

og medynk i kjærlighet

Hvis jeg vil vite

hvem hun er

må jeg granske

døde dyrs innvoller

Hun kjenner alt til

alle mine mulige liv

Hun kan besvergelser

som får en skadet kronhjort

til å stanse i sin ville flukt

og legge seg ned i graset