Spor

Snø på svarte steinheller
spor etter småfugler
som kileskrift
jeg ikke kan lese