Likevel

 Jeg vil løse mysteriene

ord, tunger, øyne og hender

men er alt for urolig

Drikker whisky

for å fylle de svarte hullene i hode og bryst

når whisky ikke virker, tar jeg valium

likevel ligger jeg her  

prøver å regne ut

himmelens og nattas tyngde