To haiku og et kortdikt: Om sola, måker, skarver og vise vadefugler

I
En gang var sola
en gud - men nå ei stjerne
i et annet lys
II
Skrift i bølgeskum
Måkene forstår ikke
Skarvene veit
Strandlesninger
Spor etter vise vadefugler
Forgjengelig kileskrift i sand
Langreiste bølger visker ut alt