En annen himmel

Jeg er så tørst,
men Gud pisser
i brønnen min.
Godt jeg ikke
trur på Gud da.
Jeg trur på deg,
på him’len
og tårene
i øya dine.