Høyspenthaiku

Skogen er vårgrønn.
Småfuglenes høysanger:
Høyspentmasthymner.