Hestehovhaiku

 Hestehovsoler

 skinner i grøftekanter.

 Jeg brenner henda.