Besøket

Og så kom du,
en hvit og myk kveld,
med vinterblått lys i øya,
et smeltende smil