Holde lyset i henda

Skulle så gjerne
gripe morralyset,
holde det i henda
Skulle så gjerne
gripe kveldslyset,
holde det i henda
Skulle så gjerne
gi deg himmellyset