Ingen økonomi

Natta er hard valuta
men det er ingen
økonomi i stjernene