Farevarsel

Regn, bare regn,
hver dag, hver natt,
kaldt, hardt vinterregn
Sjøl om mitt magasin av lengsler
aldri kan fylles helt, er det er fare for
at det fryser, at det sprekker opp og at demninga brister