To haikudikt

Lysskalden skriver:
«Lyset du treng finst», en trøst
i mørketida
 
Lysskalden er poeten Helge Torvund.
 
 
 
Lystrærne skinner
i den mørke gata mi,
høstløvet gløder