Haiku og Stæreflokkbokstaver

Septemberjordbær,
smaken av søt, sein sommer,
snart kommer snøen
 
 
 
Orda i dikta mine
er fugler som flyr
med tankene
 
Bokstaver – svart på hvitt,
og en stæreflokk på himmelen,   
brun mot det blå