Grevlingfilosofi

Jeg møtte Grevlingfilosofen
på rusletur en sein kveldstime i Fjor’n
«Tenker’ u stort du a’?» spurte jeg
Han snøfta, litt fornærma, og sa:
«Jeg tenker i hvert fall før jeg snakker,
men er så visst ingen gründer,
liker å tenke smått, mye på mus, sjølsagt,
og feite meitemarker, samt insekter som knaser,
på bær, frukt og røtter, liggeplasser i åkrene,
huler i høstsolvarme skrenter, fylt med løv og mose,
og måneskinn i vanndammer, har nok med slike tanker
Jeg har samla flere bunter gras til hiet mitt i høst,
så vi får mange frostrier i vinter»
Jeg takka Grevlingfilosofen for samtalen,
som vel egentlig var en monolog,
og vi gikk hver til vårt