Orddråper

Enda en dag
er over nå,
jeg skriver dikt
både til deg
og til meg sjøl,
men orda blir
helt borte i
regn og i vind