Solsvømmerne

Jeg husker stadig oftere
hendelser som aldri har hendt:
Hun og jeg løper og ler
over solvarme svaberg,
vi er sommersvimle barn,
kaster oss modig ut i
det store, tomme intet,
midt mellom himmel og hav,
synker i varmt vann,
svømmer mot sola