Om å holde deg i handa til du slipper tak

Jeg vil lufte ut etter de andre 

som kom deg for nære

Jeg vil holde deg i handa

helt til du slipper taket

går dit vi kanskje

kan følge hverandre