Alternativ hustavle

Det eneste

som er sikkert

er tvilen