Tru og håp

Mange mennesker

trur og håper på

evig liv etter døden,

sjøl om de ofte ikke

engang veit hva

de skal gjøre

på dager med regn

Sjøl trur jeg på

et liv før døden

og håper på regnværsdager