Mosemeditasjoner

Du har begynt

å sende meg

vakre bilder

av myk mose

hver mørke kveld

før jeg sovner,

med små tekster

som handler om

hver moseart

Ingen andre

enn du kunne

kommet på det

Nå drømmer jeg

kvitkrulldrømmer

og skriver dikt

om gullmose

når jeg våkner