Sol, skygger og sjø: Et fabelprosadikt

Langt der oppe,

over skogen,

skinner solen

skygger i vann

her jeg sitter

ved sjøens bredd

dette er

en god dag