Skognatt: Et fabelprosadikt

Jeg legger ved på bålet

skogen i veden synger sanger

om da veden var skog

 

Jeg ligger på ryggen

skyene er sauer som beiter

på himmelens kveldsblå sletter

 

Jeg ser opp på nattehimmelen

stjernene er øyer jeg kan seile til

er kaptein på søvnens skip