Roser og regn

Men veit du

hvor mye

jeg vil elske deg

på dager

med roser

og med regn