Skumring, steiner, mose og henda dine

Jeg tenker på deg
skriver skumring
 
 
 
*
 
 
 
Vi er
to steiner
drømmer
om mose
 
Vi er
to steiner
du holder
oss i henda dine