Spørsmål og svar. Om steiner. Og om lukka øyne og sår

Hvis jeg
ikke spør
må du
ikke svare
men jeg spør likevel

*

Du sier at du ikke
har mer kjærlighet å gi

Jeg sier at du
kan få min

*

Vi er to steiner
små, redde og harde
vi synger småsteinsanger
hver for oss
kanskje kan de
gjøre oss myke sammen

*

Vi er lukka
lukka dører,
skap og skuffer,
lukka vinduer, øyne og sår
venter på å åpne oss
i hverandre