Å skrive og føle

Så jeg skriver
for ikke å være en fremmed i verden
for å lære meg sjøl bedre å kjenne
og for å gi meg til kjenne for deg

*

Jeg er følelsen av dine fingertupper mot papir
linjene du leser sakte
tankene du nesten tenker
lydene av orda du nesten sier til deg sjøl
tårene i øynene dine