For du er gyllen

Du gjør meg forvirra
forstyrrer rutinene som
var hele livet mitt;
spise, drikke, lese, kanskje skrive
sove som en død,
men jeg drikker stadig mindre
av min egenblanda, daglige gift
for du er som et lysende, eviggrønt løvtre
jeg kan søke ly under i regn
som en stein i ei elv
jeg flyter villig mot
du gjør at jeg
skriver dikt
som ville bier
og honningblomster
for du er gyllen