Om drømmer, skygger, tålmodighet og regnro

Imagine

Vi drømmer 
hver for oss
men tenker begge
at to drømmere sammen
er bedre enn en aleine
vi er samtenkte, om ikke samdrømte

Skygge i skrift

Hverken kropp
eller hode i skrift
Likevel
kaster du skygge

Tålmodighetsprøvemannen

Jeg ble nok født
med en stille sorg
skulle ofte ønske
at sorgen var sinne
Har lenge hatt ord
men veit ikke hva
jeg skal si
Ha tålmod
med en liten gutt
som prøver
å leve som
en voksen mann

Langsomt lett imot

La meg falle langsomt
La meg lande lett
Ta meg i mot

Tordenstille

Tordenstille
regnro

Orddrypp
dråpedikt

Lynskrift
lysord

Hvitpapir
gråpapiraske