Skrivenære bønner som kanskje bærer

Bønn

Må din søvn gi deg hvile
må dine drømmer være gylne
må du sveve i lyset over skyene
må du løpe lett i grønne enger
må du høre hver hviskende skogsang
og hvis du ikke alltid er modig i mørket
eller du går deg vill på dine vandringer
må mine ord alltid trøste, og lede deg hjem igjen

Du er her

Det er både dager
og netter i dikta mine
i de dagene og nettene
er du her

Bæreord

Jeg kan ikke bære deg
sjøl om jeg veldig gjerne vil
men kanskje orda mine kan
holde deg oppe

Skrivenær

Lenge har du levd
i dikta mine
vil så gjerne
skrive deg nær