Stille og sakte

Orda i et dikt
kan hviske så stille
som et vårvindpust.
Orda i et dikt
kan leses så sakte
som en solnedgang.