Eplehaiku

Gylne, skinnende,
på svarte greiner av jern:
Nattas gullepler.