Blåtimehaiku

Og noen dager
er lyset i blåtimen
for skarpt for øya.