Brenn heller bøkene

Våre ville ord
skal aldri endres
av tamme, redde,
krenka-på-andres-vegne,
anemiske, ansiktsløse «lesere»,
med små, små sinn, som vil tenke for oss alle.
Brenn heller bøkene, det er ærligere.
Og til dere som er mer opptatt
av tall enn av bokstaver:
En slik verden vil vi ikke leve i,
så vi skaper våre egne,
hvor det det ikke er plass til dere.