Knokkelsletta

Drømmer knoklene mine
utover ei slette,
å samle alle vil ta et helt liv.
Linjer fra et langt dikt
er rissa inn i hvert eneste bein,
å lese hele diktet vil ta enda lenger tid.
Min egen skalle smiler mot meg,
veit ikke hvordan jeg skal tolke det gliset.