Månebarn

Jeg husker ikke
første gang
jeg så månen.
Men jeg må
ha vært et lite barn.
Kanskje jeg så
en stor og lysende nattmåne,
eller en liten og bleik dagmåne.
Kanskje følte jeg månens tiltrekningskraft
i blodet allerede før jeg blei født?
Når jeg ser
på månen nå,
føler jeg meg
som et barn igjen.