Drømmeminner

Stjerner lyser
på nattehimmelen.
Det tar noen tusen år
før lyset fra vår galakse når jorda.
Et lys som minner meg om
alle mine gamle drømmer.