Pinnsvinstille

Hvorfor så sky, lille pinnsvin,
du som er en av jordas minste,
men mest vise, vi vil at du skal dele
dine mørke, moldjordduftende
hemmeligheter med oss
Men pinnsvinet er stille