Tidshviskerne

Å gå
i gamle
biblioteker og museer
 
Å lese
om andre,
for å skjønne oss sjøl
 
Å lære
om fortida,
for å forstå både nåtida og framtida
 
Å se
vakker arkitektur,
føle livet i treverket, hvor lett hver eneste stein er