Med lita skrift

Mens jeg stirrer på
det hvite arket,
så snør det ute,
og jeg kan lese
den lille skrifta
av is på ruta