To juledikt

God jul og godt nytt år, alle!
Tradisjonen tro, omtrent på denne tida, deler jeg de to juledikta jeg har skrevet.
Det første diktet er et alternativt juleevangelium:
Ennå våken
I mitt stjernekikkertårn,
blant mine gamle himmelkart og bokruller,
vet jeg ennå ikke hva jeg skal tro, flere år etterpå
Det var en lang reise for oss,
gjennom mange fremmede land,
vi fikk gnagsår av sadlene,
kameler og slaver trasket i sand og søle,
men lot seg lede av oss og en stjerne,
som bare vi kunne sette kursen etter
og en profeti om enda et gudebarns fødsel
Ville barnet være en vinløvkronet,
amforasvingende sviregud, som Dionysos,
en solgud, som Mithras, eller bare en uskyldig gutt,
som når han blir voksen visstnok skal sone
for alle menneskers synder
kjenne vekten av hele verden, naglet til et kors,
før han dør alene som alle oss andre
Da vi endelig kom fram til barnet
var det vinter og markene var øde,
det var ingen gjetere eller dyreflokker der
vi så en ung jente og mor, men ingen jomfru
Og jeg så en nyfødt gutt,
men tenkte kun på hans død,
jeg følte meg uvel, 
en følelse som ennå
holder meg våken om nettene
Noter:
Dionysos og Mithras, som nevnes i diktet, er to guder som er eldre enn Jesus. I følge tradisjonen ble de begge født den 24. desember. Så kirkens valg av denne datoen som Jesu fødselsdag var nok ikke en tilfeldighet.
Fra snl.no, parafrasert:
Juledag, 25. desember, også kalt Kristmesse. Festdag til minne om Jesu fødsel. Dagen er etter hvert blitt etablert som «Jesu fødselsdag», selv om denne i virkeligheten er ukjent. Det var først på 400-tallet at kirken la Jesu fødselsdag til denne datoen.
Julen er den yngste av kirkens store fester. De kristne i Romerriket begynte å feire Jesu fødselsdag 25. desember, de første tiårene etter at kristendommen ble innført som statsreligion. 
Festen er første gang nevnt i et dokument fra 336 etter vår tidsregning. De fleste kirkehistorikere regner med at den første gangen man feiret Kristmesse, må ha vært en gang i løpet av de første to-tre tiårene av det fjerde århundret.
Før den 25. desember ble gjort til Jesu fødselsdag, feiret romerne denne dagen sine solguder, blant dem Mithras, «solens følgesvenn», Sol Invictus.
Det andre diktet er et fabelprosadikt:
Solsnu
På den korteste dagen i året drikker jeg,
i et gammelt vertshus, sammen med gode venner,
vi skåler og skrøner, skråler og synger, drikker mer,
danser til musikken fra feler, fløyter og trommer
Mørkt øl flommer fra store seidler og større tønner,
over et åpent ildsted grilles en honningglasert gris,  
fra vertshustaket henger vintermisteltein, 
hender og lepper finner hverandre
Utenfor faller snøen stille og hvit,
på den korteste dagen i året