Haiku

Månen drypper gull
ned på blåfrossen bakke,
synet gjør meg varm