"Folk flest"

Vi liker å kalle oss folk flest
men bare de
som tenker, mener og tror
det samme som oss,
som ser ut som oss,
kler seg som oss,
spiser og drikker det samme som oss,
og feirer de samme høytidene
på samme måte som oss,
har samme legning som oss
og er redde for det samme som oss
er folk
 
 
Vi liker å kalle oss den tause majoritet
selv om vi ikke er majoriteten
og skriker høyest av alle
vi roper om ytringsfrihet,
men vil begrense andres frihet til å ytre seg
for oss er følelser viktigere enn fakta
og kunnskap er krenkende
vi bruker meningsløse ord som “godhetstyranner”
om våre meningsmotstandere
krever at de må tåle vår sjikane
møter vi motstand selv
så elsker vi offerrollen
 
 
Vi forakter eliten
altså alle som vet mer enn oss,
som leser flere aviser og bøker enn oss,
skriver bedre enn oss,
og er mer interessert i kultur enn oss,
men de rike, de beundrer vi
 
 
Vi er skeptiske til demokratiet,
er fulle av politikerforakt,
men hvis politikerne
snakker i enkle setninger og slagord
og sier: “Vi er som akkurat dere”,
da stemmer vi på dem
for vi liker alle som er som oss
som “folk flest”