Hver dag mer av mindre

Skal jeg dele livet i døgn

døgna i timer og timene i tall

Hvor mye har jeg spist

hvor mye har jeg drukket

hvor lenge har jeg sovet

Hvor langt har jeg gått

hvilke spor er igjen

Hvor mange avisartikler har jeg lest

om hvor mye som er tjent

og hvor mye som er tapt

Hvor mange er redde og rasende

hvor mange døde

Fantasien er mitt forsvar

hvor mange boksider har jeg lest

hvor mange ord har jeg skrevet

Hvor stor er himmelen

hvor mange skyer finnes det

Hvor mange fugler

hvor flyr de alle

lander de på tak

på mausoleer i himmelen

sitter de der som marmorduer

i regn og snø

Når skal jeg lese

mitt eget navn i stjernene

Hver dag mer av mindre

Ingenting uten ende