Fugleskremselet

Jeg føler meg ofte

som et fugleskremsel

en kraftløs kropp

fylt av strå og støv

hjertet mitt

en liten, svart stein

kan ikke løpe noe sted

men hvis jeg kunne

hvor skulle jeg ha løpt hen