Dyret

 Et loddent dyr

 følger meg nå

 hvor jeg enn går

Dyret er stort og svart

puster meg alltid i nakken

brøler når jeg skal sove

Kanskje er det en bjørn

med så smått grånende snute

klør ikke lenger så skarpe

en mage som aldri

helt kan fylles

Et dyr som flykter

i møte med mørket

Et loddent dyr

følger meg nå

vi likner hverandre

dyret og jeg