Kortlykkehaiku

Jordbæra modne
i mine balkongkrukker.
Kort sommerlykke.
 
Jeg glemte å poste dette diktet forrige uke!
Jeg skylder på korona.